Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej: Granica - plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
4. Granice moralne – stopniowe zatracanie zdolności rozróżniania dobra i zła. Zwróć uwagę na przebieg kariery Zenona Ziembiewicza i zmiany w jego psychice pod wpływem kolejnych ustępstw i odsuwania od siebie poczucia odpowiedzialności moralnej.

5. Granice filozoficzne – granice między poznaniem świata poprzez racje materialistyczne i metafizyczne. Uwzględnij poglądy Karola Wąbrowskiego i księdza Czerlona.

Zakończenie
Tytuł powieści Zofii Nałkowskiej ma charakter symboliczny i odzwierciedla istnienie różnych granic, które determinują życie człowieka, jego przynależności do danej grupy społecznej, wartości, jakimi się kieruje podczas podejmowania decyzji i normy postępowania, które mają znaczący wpływ na jego działanie.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Tragedia życia osobistego Zenona
2  Zenon Ziembiewicz – bohater z awansu
3  Wizja człowieka w „Granicy”Komentarze
artykuł / utwór: Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej: Granica - plan wypracowania    Tagi: