"Granica" Zofii Nałkowskiej – wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań - plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
- winą za kolejne porażki obarcza innych ludzi bądź też nie czuje się odpowiedzialnym za daną sytuację, twierdząc, że nie czuje się odpowiedzialnym za nieszczęśliwy splot niesprzyjających mu okoliczności.

3. Z biegiem czasu Zenon zmienia się w człowieka, niezdolnego do rozróżniania dobra i zła, coraz bardziej odsuwającego od siebie poczucie odpowiedzialności. Czytelnik obserwuje upadek moralny bohatera, jego klęskę jako człowieka w sferze życia osobistego i zawodowego.

4. Zastanów się, czy zachowanie i wybory moralne Zenona Ziembiewicza można postrzegać w kategoriach uniwersalnych zachowań człowieka. Czy miał możliwość dokonania innych wyborów, które byłyby zgodne z sumieniem człowieka o dojrzałej wrażliwości moralnej? Czy wybory Zenona można uznać za schemat wyborów moralnych innych ludzi?

Zakończenie
Każdy człowiek postępuje zgodnie z własnym sumieniem. Trudno więc stworzyć uniwersalny schemat ludzkich zachowań.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wątki w „Granicy”
2  "Granica odporności moralnej odsuwała się niepostrzeżenie dalej" – Zenon Ziembiewicz w konfrontacji z rzeczywistością - plan wypracowania
3  Tragedia życia osobistego ZenonaKomentarze
artykuł / utwór: "Granica" Zofii Nałkowskiej – wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań - plan wypracowania    Tagi: