Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Zastanów się, jakie znaczenie dla dzieła literackiego i jego odbiorcy ma tytuł. Czy wskazuje na pewne cechy utworu?
2. Tytuł powieści Zofii Nałkowskiej jest wieloznaczny i nawiązuje do wielu aspektów problematyki dzieła.

Rozwinięcie
1. Granice społeczno-polityczne – trudne do przekroczenia, istnieją pomiędzy różnymi warstwami społecznymi i wyznaczają miejsce człowieka w danej społeczności:
a) granica między bogatym państwem a służbą na przykładzie hrabiostwa Tczewskich i Bogutowej – wyjaśnij jak wyglądały ich relacje i jakie miejsce zajmowała kucharka;

b) granica między dworem a podlegającymi mu mieszkańcami wsi na przykładzie Waleriana Ziembiewicza i robotników folwarcznych – zwróć uwagę na obowiązki zarządcy i chłopów;

c) granica pomiędzy zamożnym mieszczaństwem a ludźmi ubogimi, o najniższym statusie społecznym na przykładzie Cecylii Kolichowskiej i jej lokatorów – uwzględnij warunki mieszkaniowe właścicielki kamienicy i jej prawa oraz warunki bytowe lokatorów, mieszkających pod podłogą jej salonu;

d) granica między ludźmi, posiadającymi władzę a masą na przykładzie Zenona Ziembiewicza i strajkujących robotników – zwróć uwagę, w jaki sposób ludzie z rady miasta rozpędzili manifestantów

2. Granice obyczajowe na przykładzie romansu Zenona Ziembiewicza i Justyny Bogutówny. Związek między ludźmi, należącymi do różnych warstw społecznych, postrzegany przez opinię publiczną jako niedopuszczalny i godny potępienia.

3. Granice psychologiczne:
a) granice między pragnieniami człowieka a tym, co przynosi mu życie i powoduje poczucie wyobcowania – uwzględnij młodzieńcze ideały Zenona Ziembiewicza i stopniowe ustępstwa oraz jego realne możliwości realizacji pragnień;

b) granice między samooceną własnej osobowości i dokonań a tym, w jaki sposób postrzegają danego człowieka inni ludzie – zwróć uwagę na emocje i postawę życiową Zenona w różnych sytuacjach (romans z Justyną, działalność jako prezydenta miasta, jego relacje z żoną) a obiektywną oceną jego czynów;c) granica zatracenia własnej tożsamości – istnienie granicy, po przekroczeniu której człowiek przestaje być sobą. Przeanalizuj dwie postawy Zenona Ziembiewicza: jako człowieka mającego wzniosłe ideały i marzenia i jako prezydenta miasta, uległego wobec wpływowych ludzi i nieustannie odsuwającego od siebie odpowiedzialność.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie szczegółowe
2  Zenona Ziembiewicza droga do prezydentury
3  Kariera głównego bohatera „Granicy” Zofii Nałkowskiej, Zenona Ziembiewicza – moralna dezercja czy spełnienie marzeń?Komentarze: Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej: Granica - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: