Kiedy kompromis staje się zdradą? Rozważ problem, odwołując się do powieści Zofii Nałkowskiej - plan wypracowania - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
b) kontynuowanie romansu z Justyną – kompromis pomiędzy miłością idealną do Elżbiety a zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych.

c) przyjęcie posady redaktora „Niwy” i praca uzależniona od decyzji Czechlińskiego – Ziembiewicz godzi się na kolejne ustępstwa, pragnąc jak najszybciej spłacić dług oraz zyskać pozycję społeczną i materialną, która umożliwi mi poślubienie Elżbiety. Coraz częściej ma wrażenie, że postępuje niezgodnie z własnymi przekonaniami, czuje wstręt do swojej pracy.

d) awans Zenona na stanowisko prezydenta miasta – możliwy dzięki koneksjom Czechlińskiego, lecz pociągający za sobą kolejne kompromisy. Ziembiewicz początkowo optymistycznie realizuje swoje młodzieńcze ideały, lecz nadal pozostaje zależnym od innych ludzi, staje się pionkiem Czechlińskiego. Zgoda na ustępstwa w zamian za wysoką pozycję społeczną i dostatnie życie powoduje wyobcowanie Zenona i zatracenie poczucia moralnej odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje.

e) uległość wobec Justyny, spełnianie jej kolejnych żądań – kompromis sposobem na utrzymanie wstydliwego związku z dziewczyną, należącą do niższej sfery.

3. Zastanów się, w jaki sposób kolejne kompromisy wpłynęły na życie Zenona Ziembiewicza i zdeterminowały jego sposób postrzegania rzeczywistości oraz osobowość. Czy w przypadku bohatera można powiedzieć, że ustępstwa przyczyniły się do zdrady młodzieńczych ideałów?

Zakończenie
Kompromis nie zawsze jest korzystny dla osoby, która decyduje się na niego. Udowodnij, że taka teza odzwierciedla skutki życiowych decyzji Elżbiety i Zenona. Czy kompromis zawsze oznacza zdradę? Jakie czynniki decydują o tym, że kompromis staje się zdradą siebie i własnych przekonań?


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie
2  Zofia Nałkowska - biografia
3  Granica Zofii Nałkowskiej próbą dociekania prawdy o człowieku (jako wyraz niejednoznacznej i skomplikowanej prawdy o człowieku) - plan wypracowaniaKomentarze: Kiedy kompromis staje się zdradą? Rozważ problem, odwołując się do powieści Zofii Nałkowskiej - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: