Kiedy kompromis staje się zdradą? Rozważ problem, odwołując się do powieści Zofii Nałkowskiej - plan wypracowania - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Wyjaśnij pojęcia kompromisu i zdrady. Zastanów się, czy ustępstwa w pewnych sprawach są równoznaczne ze zdradą własnych przekonań i samego siebie. Kiedy człowiek zdradza samego siebie, godząc się na kompromis?

2. Elżbieta Biecka i Zenon Ziembiewicz – bohaterowie, którzy często decydowali się na kompromis, kierując się różnymi zasadami i wartościami.

Rozwinięcie
I Elżbieta Biecka:
1. Informacje ogólne o bohaterce, krótka charakterystyka jej osobowości.

2. Przybliżenie sytuacji, w których wyraziła zgodę na kompromis:
a) rozmowa z Zenonem, w czasie której Elżbieta dowiaduje się, że ukochany nie zakończył romansu z Bogutówną, owocem którego była ciąża. Początkowo Biecka odsunęła się od mężczyzny, ale miłość do niego przezwyciężyła poczucie zdrady. Elżbieta decyduje się na kompromis i postanawia zainteresować się losami kochanki narzeczonego.

b) rozmowa Elżbiety z Justyną – Biecka dowiaduje się o tym, że Bogutówna darzy Zenona miłością, a mężczyzna obiecywał jej, że po powrocie z Paryża zwiąże się z nią. Elżbieta postanawia zerwać zaręczyny i wyjeżdża do Warszawy. Dokonuje kompromisowego wyboru – znika z życia ukochanego i poświęca własną miłość, aby w ten sposób umożliwić mu podjęcie zobowiązania wobec Justyny.

c) ponowne związanie się z Zenonem – Elżbieta nie wypytuje go o rozwiązanie problemu z Justyną, ufa mu. Po ślubie godzi się na kompromis – pomaga mężowi w znalezieniu pracy dla byłej kochanki, bierze część odpowiedzialności za jego czyny. Wraz z upływem czasu Biecka coraz częściej idzie na ustępstwa wobec Zenona i jego żądań – kompromis doprowadza ją do poczucia, że sama również ponosi winę za sytuację z Justyną i w znacznym stopniu szuka usprawiedliwienia dla jego postępowania.

3. Zastanów się, czy Elżbieta, godząc się na kolejne ustępstwa, postępowała zgodnie z własnymi przekonaniami? Czy w jej przypadku można stwierdzić, że poprzez kompromis zdradziła samą siebie?

II Zenon Ziembiewicz:
1. Informacje ogólne o bohaterze, krótka charakterystyka jego osobowości.

2. Przybliżenie sytuacji, w których zgadzał się na kompromis:
a) przyjęcie propozycji pisania artykułów do „Niwy” w zamian za pożyczkę, umożliwiającą mu ukończenie studiów w Paryżu – bohater zgadza się na kompromis, choć pisane artykuły są sprzeczne z jego poglądami, lecz jednocześnie zaprzedaje samego siebie.

b) kontynuowanie romansu z Justyną – kompromis pomiędzy miłością idealną do Elżbiety a zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych.

c) przyjęcie posady redaktora „Niwy” i praca uzależniona od decyzji Czechlińskiego – Ziembiewicz godzi się na kolejne ustępstwa, pragnąc jak najszybciej spłacić dług oraz zyskać pozycję społeczną i materialną, która umożliwi mi poślubienie Elżbiety. Coraz częściej ma wrażenie, że postępuje niezgodnie z własnymi przekonaniami, czuje wstręt do swojej pracy.

d) awans Zenona na stanowisko prezydenta miasta – możliwy dzięki koneksjom Czechlińskiego, lecz pociągający za sobą kolejne kompromisy. Ziembiewicz początkowo optymistycznie realizuje swoje młodzieńcze ideały, lecz nadal pozostaje zależnym od innych ludzi, staje się pionkiem Czechlińskiego. Zgoda na ustępstwa w zamian za wysoką pozycję społeczną i dostatnie życie powoduje wyobcowanie Zenona i zatracenie poczucia moralnej odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje.

e) uległość wobec Justyny, spełnianie jej kolejnych żądań – kompromis sposobem na utrzymanie wstydliwego związku z dziewczyną, należącą do niższej sfery.

3. Zastanów się, w jaki sposób kolejne kompromisy wpłynęły na życie Zenona Ziembiewicza i zdeterminowały jego sposób postrzegania rzeczywistości oraz osobowość. Czy w przypadku bohatera można powiedzieć, że ustępstwa przyczyniły się do zdrady młodzieńczych ideałów?

Zakończenie
Kompromis nie zawsze jest korzystny dla osoby, która decyduje się na niego. Udowodnij, że taka teza odzwierciedla skutki życiowych decyzji Elżbiety i Zenona. Czy kompromis zawsze oznacza zdradę? Jakie czynniki decydują o tym, że kompromis staje się zdradą siebie i własnych przekonań?


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie
2  Elżbieta Biecka - charakterystyka
3  Granica Zofii Nałkowskiej próbą dociekania prawdy o człowieku (jako wyraz niejednoznacznej i skomplikowanej prawdy o człowieku) - plan wypracowaniaKomentarze: Kiedy kompromis staje się zdradą? Rozważ problem, odwołując się do powieści Zofii Nałkowskiej - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: