Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. „Granica” jako powieść o poszukiwaniu prawdy o człowieku, próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek i jakie czynniki determinują jego zachowanie, sposób bycia i kierunek działań.
2. Koncepcja Nałkowskiej: człowiek jest istotą złożoną, wielopłaszczyznową.

Rozwinięcie
Nałkowska kreuje doskonałe portrety psychologiczne bohaterów, ukazując ich jako istoty biologiczne, istoty żyjące w społeczeństwie, podlegające wpływom własnej psychiki. Człowiek podlega nieustannemu oddziaływaniu różnych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które określają jego tożsamość i wpływają na jego życie.

1. człowiek jako istota biologiczna jest całkowicie zależny od swej podświadomości, która warunkuje jego zachowanie i sposób myślenia:
a) wpływ instynktu i popędów na zachowanie człowieka – Zenon kontynuuje romans z Justyną wbrew zdrowemu rozsądkowi, zaspokajając przede wszystkim swoje potrzeby seksualne. Rozbudzony i niespełniony instynkt macierzyński niszczy emocjonalnie Justynę Bogutównę i przyczynia się do rozwoju choroby psychicznej;

b) człowiek jako istota biologiczna podlega procesowi starzenia się – demencja starcza wywołuje zmiany w zachowaniu Cecylii Kolichowskiej. Kobieta przez wiele lat panicznie boi się starości, lecz z każdym rokiem dostrzega kolejne zmiany w swym wyglądzie i nie potrafi pogodzić się z naturalną utratą młodości i urody.

2. Człowiek jako istota społeczna przynależy do określonej grupy społecznej. Powszechnie obowiązujące normy obyczajowe determinują sposób jego myślenia i styl życia:
a) porównaj Elżbietę Biecką i Justynę Bogutównę – w jaki sposób przynależność do określonej warstwy społecznej wpłynęła na sposób myślenia i zachowania obu kobiet.

3. Człowiek jako istota psychologiczna jest w pełni świadomy swych czynów i popełnianych błędów. Świadomość własnego „ja” sprawia, że często czuje się wyobcowany ze świata i nierozumiany przez innych ludzi. Miarą jego wartości są jego czyny, emocje i motywacje, jakimi się kieruje, podejmując określone decyzje bądź działanie.
a) zwróć uwagę, w jaki sposób postrzegał sam siebie Zenon Ziembiewicz (subiektywizm odczuć), a w jaki sposób był odbierany przez innych ludzi (obiektywizm oceny). Podkreśl, że oceny te bywają sprzeczne i odpowiedz na pytanie, która z nich jest najbardziej wiarygodna?


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie
2  Na przykładzie wybranych bohaterów Granicy Zofii Nałkowskiej przedstaw, w jaki sposób przekraczają oni tytułowe granice - plan wypracowania
3  "Granica odporności moralnej odsuwała się niepostrzeżenie dalej" – Zenon Ziembiewicz w konfrontacji z rzeczywistością - plan wypracowaniaKomentarze: Granica Zofii Nałkowskiej próbą dociekania prawdy o człowieku (jako wyraz niejednoznacznej i skomplikowanej prawdy o człowieku) - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: